Anonim

Nové důkazy podporují teorii, že život mohl začít na Marsu

Věda

Dario Borghino

1. září 2013

Že život, jak víme, pochází z Marsu? (Obrázek: Shutterstock)

Nové důkazy, které přednesl profesor Steven Benner z Institutu pro vědu a techniku ​​Westheimer na Floridě, naznačují, že před miliardami let byl Mars mnohem lepším místem pro vytvoření prvních buněk ve srovnání se Zemí. To dává větší váhu teorii, že život mohl začít na Červené planetě a pak našel cestu na Zemi na palubě meteoritu.

Život na Zemi

Fossil record nám říká, že se život na naší planetě objevil před 3, 5 miliardami let, ale víme jen málo o tom, jak první buňky vznikly.

Vědci předpokládají, že při pomalém ochlazení Země se pomalu tvoří jednoduché organické sloučeniny (monomery), které se spojují do složitějších sloučenin (polymerů). Poté, když se mořské proudy spojily tyto velké molekuly "hotspoty" jako oceánské břehy a hydrotermální větrací otvory na mořském dně, mohou se nakonec spojit do prvních buněk.

Nicméně tyto stavební kameny se spojují, rostou důkazy, že první buňky se replikují pomocí RNA namísto DNA a že přechod k replikaci DNA, který je stabilnější, ale těžší k dosažení, se v dějinách evoluce udělal mnohem později. (Jedním přesvědčivým důkazem toho je, že mnoho kritických složek buněk, které se vyvíjejí nejpomaleji, tvoří většinou nebo úplně RNA.)

Nekonzistence

Podle Bennera, pokud je hypotéza RNA pravdivá, pak příběh prostě nepřidává.

Vědci věří, že když se poprvé objevil život na Zemi, naše planeta byla zcela ponořena ve vodě a velmi málo v dioxygenu. Benner říká, že život nemohl vzniknout za těchto podmínek, protože borát a molybden, dva klíčové katalyzátory tvorby RNA, by byly extrémně vzácné.

"Kdyby se brzy Země skutečně stala vodním světem, pak by koncentrace boritanu byla obtížná, " říká profesor Benner Gizmag. "Pro molybdenan je problém, že je vysoce oxidovaný (čtyři atomy kyslíku pro každý atom molybdenu) a stará Země pravděpodobně neměla v atmosféře příliš mnoho dusíku."

Když jsou prosté organické molekuly rozpuštěné ve vodě zdrojem energie, ale nejsou přítomny žádné boráty nebo molybdenany, konečným výsledkem je dehet, nikoliv RNA. Boritanové minerály pomáhají jednoduchým organickým molekulám vytvářet uhlovodíkové kruhy a molybden pak tyto kruhy přeměňuje na tvorbu ribózy, což je rozhodující stavební blok RNA. Oba tyto minerály by na plané Zemi byly extrémně vzácné, ale na Marsu byly bohaté.

Život na Marsu

Ze 120 meteoritů Marťanů, které jsme doposud shromáždili, některé obsahují slibné důkazy na podporu Bennerovy teorie.

"Analýza meteoritu Marsu nedávno ukázala, že na Marsu je bór, " říká Benner. "Nyní se domníváme, že tam byla také oxidovaná forma molybdenu. Nedávné studie navíc ukazují, že tyto podmínky, které jsou vhodné pro vznik života, mohou stále existovat na Marsu."

Vyhlídka extrémně dlouhých bakterií, které přežijí výlet na Zemi uvnitř meteoritu, není tak daleko, jak se může zdát.

"Trávili jsme mnoho času na" planetární ochraně "tak, aby spuštění na Marsu neznášelo bakterie Země, které by mohly kontaminovat Mars, ale zjistíme, že mnoho bakterií (jako jsou radiodurany) může přežít výlet, zvláště když je uvnitř řemeslo (nebo analogicky v rámci meteoritu), "říká Benner.

Zatímco neexistuje žádná "kouřová zbraň", důkazy, které přednesl profesor Benner, dávají větší důvěryhodnost teorii, že život mohl začít nejprve na Marsu spíše než na Zemi. Dává nám také větší naději na nalezení života zpět na Červenou planetu, a možná i jinde ve sluneční soustavě.

Zdroj: Goldschmidt prostřednictvím BBC

Že život, jak víme, pochází z Marsu? (Obrázek: Shutterstock)

Doporučená Redakce Choice