Anonim

Vědci úspěšně vyčleňovali projekt černošského rhino genomu

Biologie

Chris Wood

14. července 2015

2 obrázky

Projekt, který byl umístěn na vědecké platformě crowdfunding Platform Experiment, se zaměřuje na sekvenování genomu černého nosorožce jménem Ntombi (Credit: R Prehn)

Tým vědců, vedený dr. Chuckem Murrayem z University of Washinton, úspěšně zvládl projekt zaměřený na posloupnost genomu černého nosorožce - druh, který byl vyčerpán. Snaha je důležitým krokem v ochraně druhů, z nichž zbývá jen stěží více než pět tisíc.

Černý nosorožec je kriticky ohrožený druh. Tři z osmi poddruhů byly již loveny k vyhynutí a dnes je na světě ponecháno pouze 5 055 zvířat. V průběhu let jsme viděli řadu projektů, jejichž cílem je pomoci chránit druhy tak či onak, včetně používání dronů, aby pozorovali zvířata žijící v ochranných stanovištích a národních parcích. Právě minulý týden jsme hlásili spuštění v San Francisku, které pracuje na bioinženýrovaném nosorožci, který doufá, že pomůže zmírnit neúprosný lov tohoto druhu.

Cílem propagace kampaně v oblasti crowdfundingu je napadnout danou problematiku z poněkud odlišného hlediska tím, že získá lepší pochopení samotného zvířete. Projekt, který byl umístěn na vědecké platformě crowdfunding Experiment, se zaměřuje na sekvenování genomu jednoho ze zbývajících černých nosorožců nazvaných Ntombi. Při tom se tým domnívá, že bude schopen získat klíčové poznatky o druhu, zodpovídá otázky týkající se evoluce a náchylnosti k onemocnění.

Po získání syrové sekvence se pak vyrovná s hodnotou jižního bílého genomu rhino. Tým pak vytvoří plně anotovanou otevřenou verzi černého rhino genomu, který umožní biologům, ochranářům, historikům a všem ostatním, kteří si to přejí, přístup k datům.

Úsilí o crowdfunding nedávno skončilo o něco více než 17 000 dolarů, jen to překonalo jeho cíl. Další informace o důležitém úsilí v oblasti ochrany naleznete níže.

Zdroj: Experiment

Projekt, který byl umístěn na vědecké platformě crowdfunding Platform Experiment, se zaměřuje na sekvenování genomu černého nosorožce jménem Ntombi (Credit: R Prehn)

Tým pak vytvoří plně anotovanou otevřenou verzi černého nosorožce, který umožní biologům, ochranářům, historikům a všem ostatním, kteří si to přejí, přístup k údajům (Credit: R Prehn)

Doporučená Redakce Choice