Anonim

"Solární " tryskové palivo vytvořené z vody a oxidu uhličitého

životní prostředí

Meg Alexander

2. května 2014

4 obrázky

Solární reaktor, který byl použit k přeměně vody a CO2 na proudové palivo

Při pohybu, který by pomohl řešit naši nenasytnou žízeň paliva a současně pomohl snížit emise CO2, vědci s projektem SOLAR-JET (Demonstrace solárních chemických reaktorů a Optimalizace pro dlouhodobou dostupnost obnovitelných palivových paliv) nedávno ukázali, že díky vícestupňovému procesu může být koncentrované sluneční světlo použito k přeměně oxidu uhličitého na kerosen, který může být použit jako proudové palivo.

"Rostoucí problémy životního prostředí a bezpečnosti dodávají leteckému sektoru možnost hledat alternativní paliva, která mohou být zaměnitelná s dnešním jetovým palivem, tzv. Drop-in řešeními, " říká Dr. Andreas Sizmann, koordinátor projektu na Bauhaus Luftfahrt. "Tímto prvním důkazem koncepce" solární "petroleje se projekt SOLAR-JET v budoucnu učinil významný krok směrem k opravdu udržitelným palivům s prakticky neomezenou surovinou v budoucnu."

Jak to funguje

Přestože v raném stadiu vývoje proces využívá redoxní cyklus na bázi slunečního záření s materiály na bázi oxidu kovu při vysokých teplotách, aby přeskupil elektrony, přeměnil oxid uhličitý a vodu na vodík a oxid uhelnatý, také známý jako syntézní plyn (syngas).

"Technologie solárních reaktorů je vylepšena radiační přenos tepla a kinetika rychlých reakcí, které jsou klíčové pro maximalizaci efektivity přeměny energie ze slunce na palivo, " říká profesor Aldo Steinfeld, který vede základní výzkum a vývoj solárního reaktoru v ETH Zürich.

Proces je pak dokončen za použití Fischer-Tropschova procesu, který je již schválen pro výrobu paliv pro komerční letectví a který je používán po celém světě společnostmi, jako je Shell. Vyvinutý v roce 1925, proces přebírá vodík a oxid uhelnatý ze syngasu a vytváří petrolej v tekuté formě, což je relativně jednoduché pro přepravu.

Dopad

"Toto je potenciálně velmi zajímavá nová cesta k tekutým uhlovodíkovým palivům s využitím soustředěné solární energie, " říká profesor Hans Geerlings v Shell. "Přestože jednotlivé kroky procesu byly předtím demonstrovány v různých měřítcích, nebylo předtím provedeno žádné pokusy o integraci koncového systému. Těšíme se na spolupráci s partnery projektu, abychom v příští fázi projektu vyvíjeli výzkum a vývoj v oblasti ambiciózní nové technologie. "

Další fáze projektu bude od partnerů vyžadovat, aby určily potenciál implementace technologie v průmyslovém měřítku. V tomto okamžiku byla v laboratoři vytvořena sklenice paliva se simulovaným slunečním světlem. Bude vyžadovat významný výzkum a testování, aby se zjistilo, zda se technologie může zvětšit a zůstat nákladově i energeticky efektivní. Očekává se, že toto hodnocení bude dokončeno v roce 2015.

"Tato technologie znamená, že bychom mohli vyrábět čistší a bohatší palivo pro letadla, automobily a jiné druhy dopravy, " říká Máire Geoghegan-Quinn, evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu. "To by mohlo výrazně zvýšit zabezpečení dodávek energie a přeměnit jeden z hlavních skleníkových plynů odpovědných za globální oteplování do užitečného zdroje."

Zdroje: ETH Zurich, Evropská unie, SOLAR-JET

Solární reaktor, který pomáhá přeměňovat sluneční světlo a vodu, aby CO2 přeměnil na proudové palivo

Schéma uspořádání solárního reaktoru pro dvoustupňovou termochemickou výrobu solí pohonných hmot

Konečné produkty, točení slunečního světla, vody a CO2 do tryskového paliva

Solární reaktor, který byl použit k přeměně vody a CO2 na proudové palivo

Doporučená Redakce Choice